Zasady dyplomowania

Kierownikiem studiów podyplomowych Elektroenergetyka jest dr inż. Paweł Mazurek, prof uczelni,


Imienny wykaz nauczycieli akademickich wybranych do realizacji studiów podyplomowych

Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Katedra Elektroenergetyki