Program studiów


Studia podyplomowe są zaplanowane w układzie dwóch semestrów. Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów i zajęć laboratoryjnych. W związku z sytuacją epidemiologiczną i obowiązującymi na uczelni przepisami w tym zakresie zajęcia wykładowe w semestrze jesienno-zimowym będa realizowane głównie w układzie zdalnych zajęć. Wybrane zajęcia laboratoryjne będą prowadzone na terenie uczelni z zachowaniem odpowiednich porcedur. Informacje o dniach zjazdowych będa podane po skompletowaniu grupy uczestników.
Zaplanowano 11 modułów obejmujących zagadnienia z zakresu elektrotechniki, energetyki i metrologii. Karty opisujące planowane przedmioty zebrano w zbiorczym pliku: sylabusy
Przedmioty:

 • Podstawy elektrotechniki
 • Podstawy energetyki
 • Urządzenia i instalacje elektryczne
 • Odnawialne źródła energii
 • Pomiary i badania eksploatacyjne urządzeń elektrycznych
 • Jakość energii elektrycznej
 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i instalacji
 • Współpraca rozproszonych źródeł energii elektrycznej z siecią elektroenergetyczną
 • Przesyłanie energii elektrycznej i technika zabezpieczeniowa
 • Systemy sterowania i zarządzania w elektroenergetyce
 • Seminarium dyplomowe

Studia kończą się pracą dyplomową i egzaminem zdawanym przed komisją.